مطالبی در مورد سخنان حکیمان و اطلاعات عمومی مفیدسخنان گهربار حضرت محمد (ص)  بحارالانوار

گرامی ترین  مردم،        کسی است که با تقواتر باشد

عاقل ترین مردم ،           کسی است  که بیشتر با مردم مدارا کند

بهترین مردم ،                 کسی است که مردم از او بهره مند گردند

ثروتمندترین مردم ،        کسی است که گرفتار حرص نباشد

زاهدترین مردم ،            کسی است که از حرام دوری کند

عظیم ترین حق مردم ، حق مادر بر انسان است

بدترین مردم ،                  کسی است که مردم ازبیم شرش اورا احترام کنند

برترین مردم ،                  کسی است که تمام کوشش خود را بکارگیرد

ذلیل ترین مردم ،             کسی است که دیگران را خوار وسبک شمارد

عالم ترین مردم ،              کسی است که علم دیگران را به علم خود بیفزاید

صالح ترین مردم ،             کسی است که بیشتر درپی اصلاح کار مردم باشد

شجاع ترین مردم ،             کسی است که بر تمایلات نفسانی خود مسلط باشد

کاملترین مردم ،                 کسی است که در عقل بیمناکترین وفرمانبردارترین آنهانسبت به خداست

غافل ترین مردم ،              کسی است که از دگرگونیهای دنیا پند نگیرد

والاترین مردم درقیامت،    کسی است که بیشتر به خیرخواهی وارشاد مردم بپردازد

پشیمان ترین مردم درقیامت ، کسی است که آخرت خود رابه دنیای دیگری بفروشد

عادل ترین مردم ،               کسی است که آنچه را برای خود می پسندد برای دیگران بپسندد وآنچه را که برای خود نمی پسندد برای دیگران نپسندد

محبوب ترین مردم ،            کسی است  پیشوای عادل باشد

پارساترین مردم ،                 کسی است که  جدال ودرگیری راترک گویدهرچندحق بااوباشد

باتقواترین مردم،                  کسی است که حق را بگوید هرچه به نفع وضررش باشد

شکرگزارترین مردم ،            کسی است که نسبت به دیگران سپاسگزار تر باشد

سخاوتمندترین مردم ،           کسی  است که حقوق مالش را بپردازد

دوراندیش ترین مردم ،         کسی است که خشم خود را فرو برد

بدترین مردم ،                       کسی است  که خدا را در حکمش متهم کند

بهترین مردم ،                        کسی است که عمرش طولانی  ورفتارش نیکو باشد

خوشبخت ترین مردم ،          کسی است که با بزرگواران معاشرت نماید

کوشا ترین مردم ،                  کسی است که گناهان را ترک نماید

عابد ترین مردم ،                    کسی است که واجبات را انجام دهد

حکیم ترین مردم ،                  کسی است که از نادانان بگریزد

مبغوض ترین مردم ،               کسی است که متکبر وخودپسند باشد

ارزشمندترین مردم ،              کسی است که علمش بیشترباشد         (تهیه وتنظیم وتایپ: حسن شکری)

 

                     
نویسنده : حسن شکری آکندی
تاریخ : یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱
زمان : 10:5


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.